Tinggallah Ingatan Rakan-rakan Blogger Di sini

Tuesday, 22 November 2011

AIR ZAM ZAM


Di antara petikan ceramah oleh Ustaz Abdullah Mahmud ;

Air merupakan salah satu rahmat Allah kepada manusia, Manusia tidak boleh hidup tanpa air, dan manusia tidak boleh hidup tanpa rahmat dari Allah.
Ustaz kemudian bercerita bahawa dia telah berkesempatan menghadiri satu seminar mengenai AIR yang berlangsung di Hotel Istana baru-baru ini yang mana kebanyakan hadirin yang hadir terdiri daripada orang bukan Islam kecuali 2 orang (Ustaz Abdullah dan seorang Pensyarah dari UM).

Penceramahnya seorang Profesor yg pakar tentang air dari Jepun. Beliau menunjukkan hasil kajiannya mengenai air, beberapa slide ditunjukkan dan dipancarkan dilayar putih kepada hadirin sekelian. Sampel-sampel air yang diambil dari berbagai sumber air (sungai, laut, perigi dan bermacam lagi).

Maka terpancarlah berbagai-bagai rupa bentuk susunan molekul-molekul air tersebut. Ada yang berupa seolah-olah seperti jin tetapi samar-samar, tidak begitu jelas (dengan telinga yang besar, bertanduk dan sebagainya)rupa yang menggerunkan dan menakutkan. Lalu Profesor itu berkata “banyak lagi sampel-sampel air yang lain tetapi rupa molekul-molekulnya hampir sama, sekarang saya nak tunjukkan sampel air yang berlainan dari sampel-sampel air yang saya tunjukkan tadi”
Profesor itu pun tunjukkan, maka terpancarkan satu rupa bentuk molekul air yang tersusun cantik berupa seolah-olah seperti berlian (bersegi-segi),bersinar-sinar dan sinarannya mengeluarkan warna-warna yang menarik melebihi 12 warna. MasyaAllah, cantik. Lalu profesor bertanya “Siapakah di antara kamu semua yang tahu sampel air apakah ini”. Hadirin semua senyap, dan kemudian, Pensyarah dari UM mengangkat tangan dan menjawab “saya rasa itu adalah sampel air zam-zam”.

Profesor berkenaan memanggil Pensyarah tersebut naik ke atas dan bertanya “Berikan saya sebab kenapa awak berkata air itu adalah air zam-zam. “Kerana air zam-zam adalah air yang termulia didunia ini” Jawab Pensyarah. Profesor berkata “Saya tak tahu samada betul atau tidak air zam-zam itu mulia tetapi memang betul ini adalah sampel air zam-zam.”

Kemudian Professor mengatakan bahawa, kata-kata juga dapat mempengaruhi rupa bentuk molekul-molekul air. Lalu didalam dewan itu mereka membuat experiment bagaimanakah yang dikatakan kata-kata dapat menpengaruhi rupa bentuk molikul-molikul air. Semua hadirin dikehendaki membaca sesuatu kepada air mineral masing-masing. Lalu seorang volunteer bangun untuk menguji bagaimana rupa air yang telah dibaca. Bila ditunjukkan diskrin, nampak molikul air membentuk seolah-olah seperti tokong cina (dengan janggut yg panjang dan perut yg buncit).

Bila tiba giliran Ustaz, air yang dibaca dengan Al-Fatihah, Selawat dan Ayat Kursi maka nampaklah rupa molikul air seperti berlian dan berkilau-kilau…. Subhanallah. Lalu Ustaz disuruh oleh Profesor membaca sebarang ayat/kata-kata yang tidak baik…maka nampaklah diskrin molikul air berupa seperti sel-sel barah.

Subhanallah….. daripada ceramah yang Ustaz sampaikan ini marilah kita sama-sama mengambil iktibar daripadanya. Ini adalah kata-kata dari Ustaz Abdullah : “Jika hendak air itu merasa manis maka masukkanlah gula, jika hendak air itu berwarna maka masukkanlah pewarna dan jika hendak air itu mulia maka masukkanlah ayat-ayat yang mulia kepadanya”.

Sunday, 16 October 2011

CIRI-CIRI DAJJAL


Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah munculnya Dajjal, Iaitu seorang manusia dari keturunan Adam a.scyang akan menjadi fitnah kepada manusia.Oleh kerana besarnya fitnah Dajjal dan sangat berbahayanya bagi manusia,maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم menjelaskan sifat-sifatnya secara terperinci dalam berbagai hadits.

Hadith-hadith tentang Dajjal sangat banyak dan shahih,bahkan para Ulama menganggapnya mutawatir. Tidak ada seorang pun dari kalangan ahlussunnah yang menentang berita munculnya Dajjal tersebut, kecuali  kelompok yang lebih bertuhankan  akalnya seperti Mu’tazilah dan Rasionalis. Mereka menganggap bahwa Dajjal hanyalah ungkapan tentang sifat, bukan satu  makhluk yang disebut dengan Dajjal. Maka –menurut mereka—setiap orang yang memandang segala masalah hanya dengan sebelah mata iaitu hanya dengan barometer dunia, maka dia adalah Dajjal.

Tentunya anggapan mereka ini adalah anggapan batil yang berlawanan dengan hadith-hadith yang shahih yang menjelaskan dengan sifat-sifat Dajjal secara terang. Selain itu akan menjadi jelas apakah Dajjal itu sebuah ungkapan,sifat atau memang sesusuk tubuh makhluk  dari jenis manusia yang akan muncul di akhir Zaman.Ciri-ciri DajjalDajjal Buta sebelah Matanya

Diriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنهما bahawasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم menyebutkan Dajjal di tengah-tengah manusia seraya berkata:

إن الله لايخفى عليكم إن الله ليس بأعور ألا وإن المسيح الدجال أعور العين كأن عينه عنبة طافية

Sesungguhnya Allah ta’ala tidak Buta.Ketauhilah bahwa al-Masih ad Dajjal buta sebelah kanannya.seakan-akan sebuah anggur yang busuk. (HR. Bukhari)Dajjal adalah Pemuda Keriting

Dari an-Nawwas bin sam’anرضي الله عنه berkata Rasulullah صلى الله عليه وسلم ketika mensifatkan Dajjal :

إنه شاب قطط عينه طافية كأني أشبهه بعبد العزى بنقطن(روه مسلم

dia adalah seorang pemuda keriting,matanya rosak,seperti aku melihat mirip dengan Abdul ‘Uzza ibnul Qathn. (HR.Muslim)Dajjal adalah lelaki pendek

Diriwayatkan daru Ubadah bin Shamit رضي الله عنه, berkata Rasullah صلى الله عليه وسلم :

إن مسيح الدجال رجل قصير جعد أعور مطموس العين ليس بنا تئة ولا حجرا فإن ألبس عليكم فاع لموا أن ربكم ليس بأع ور

Sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki yang pendek, afja’ (pengkor), keriting,buta matanyasebelah tidak timbul tidak pula berlubang.Kalau ia membuat kalian ragu-ragu ketauhilah Rabb kalian tidak buta.(HR. Daud; dan dishahihkan oleh al-Bani dalam shahi al-Jami’u ash-Shagir,Hadits no.2455)

Afja’ dalam hadits diatas adalah seorang yang kalau berjalan meregangkan antara dua kakinya seperti seorang yang selesai di khitan. Dan ini adalah salah aib dajjal juga,demikian dikatakan dalam Aunul Ma’bud Syarh Abu Dawud, Hal.298)Dajjal Lebar lehernya dan Bongkok

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه,bersabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم :

وأما مسيح الصلالة فإنه أعور العين أجلى الجبهة عريض النحر فيه دفأ كأنه قطن بن عبد العزى

Adapun penebar kesesatan (Dajjal),maka dia buta matanya sebelah,lebar jidatnya,luas lehernya dan agak bungkuk mirip dengan Qathn Ibnu Abdil Uzza. (HR.Ahmad dalam Musnad-nya ; Berkata Ahmad Syakir : “isnadnya shahih” dan dihasankan oleh Ibnu Katsir)Memiliki “Syurga” dan “Neraka”

Dari Huzaifah رضي الله عنه bersabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم :

الدجال أعور العين اليسري جفال الشعر معه جنة و جنته نار

Dajjal matanya buta sebelah,cacat mata kirinya, tebal rambutnya,dia memilki surga dan neraka”. Syurganya adalah neraka Allah,dan nerakanya adalah syurga ALLAH.(HR.Muslim)Di antara Kedua mata Dajjal tertulis KAFIR

Dari Annas رضي الله عنه, berkata Rasulullah صلى الله عليه وسلم :

…ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتب كافر فيه

…Ketahuilah sesungguhnya dia (Dajjal) buta sebelah sedangkan Rabb kalian tidak buta.Dan sesungguhnya diantara kedua matanya tertulis KAFIR.(HR.Bukhari)

Dalam riwayat lain disebutkan :

ثم تهجاها (ك ف ر) يقروه كل مسلم

…Kemudian mengejanya (Kaf , Fa , Ra) semua Muslim dapat membacanya.(HR.Muslim dalam shahihnya kitab Fitan (18/59-SyarhImam Nawawi)

Dalam riwayat lain dari Hudzaifahرضي الله عنه dikatakan :

يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كتب

…Setiap Mukmin dapat membacanya, apakah dia bisa tulis atau pun buta huruf.(HR.Muslim)Para Nabi telah memberi peringatan berkaitan Fitnah Dajjal
Dari Annas رضي الله عنه, berkata Rasulullah صلى الله عليه وسلم :

ما عث نبي إلا أنذر أته الأعور الكذاب ألا إنهأعور و إن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كلفر فيه

Tidaklah diutus seorang nabi pun, kecuali memperingatkan umatnya dari bahaya si buta,sang pendusta.ketauhilah sesungguhnya dia buta sebelah sedangkan Rabb kalian tidak buta.Dan sesungguhnya diantara kedua matanya tertulis KAFIR.Dajjal besar badnnya.(HR.Bukhari)

Dari Imran bin Husain Radiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasalam bersabda :

ما بين خلق آدم إلي فيام السا عة خلق أكبر من الد جال

“tidak ada saru makhluk pun sejak Adam sampai hari kiamat yang lebih besar dari Dajjal.(HR. MUslim)Dajjal tidak memiliki keturunan

Dari abu sa’id al khudry رضي الله عنه, ia ditanya;

ألست سمعت رسوالله صلي الله عليه وسلم يقول إنه لا يو لد له قل قلت بلى

Bukankah engkau telah mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم berkata ; Sesungguhnya dia (dajjal) tidak mempunyai keturunan.” (Abu Sa’id) menjwab : “ya”. (HR. Muslim)Tempat Munculnya Dajjal

Diriwayatkan dari Abu Bakar Ash Siddiq رضي الله عنه, Rasulullah صلى الله عليه وسلم menyampaikan kepada kami :

الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال له خوراسان

Dajjal akan keluar dari bumi belahan timur yang disebut khurasan.(HR.Tirmidzi;dishahihkan oleh al-Albani dalam Shahih Jami’ ash Shaghir (3/150)

Diriwayatkan dari Annas bin Malik رضي الله عنه ia berkata : Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda

يجرج الدجال من يهودية أصبها ن معه سبعون ألفا اليهود

Dajjal akan keluar dari daerah Yahudi Asbahan dan bersamanya tujuh pulh ribu orang dari kalangan Yahudi (HR. Ahmad)

Berkata Ibnu Hajar Asqalani : “ Adapun tentang dari mana munculnya Dajjal maka ini sangat jelas yaitu dari arah Masryg.” (Fathu Bary (13/91)

Berkata Ibnu Katsir : “awal munculnya Dajjal dari Ashbahan, dari desa yang disebut dengan desa Yahudi (al Yahudi-yah).” (an-Nihayah/al-Fitan wal malahin (1/128)Dajjal tidak dapat masuk Makkah Madinah

Allah subahanahu wa ta’ala telah mengharamkan Dajjal masuk Mekah dan Madinah. Sesungguhnya dia menjelajahi segala negeri kecuali keduanya.

Dirwayatkan dari Fatimah binti Qais Radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم menceritakan tentang kisah Tamim ad-Daari tersebut dan pengalamannya ditengah lautan ketika bertemu dengan sesosok makhluk yang terbelenggu. Rasulullah صلى الله عليه وسلم membenarkan kisah Tami ad-Daari tersebut adalah Dajjal yang akan keluar di akhir Zaman.maka para Ulama menerima riwayat tersebut dari pembenaran Rasulullah صلى الله عليه وسلم .

Di dalam kisah tersebut disebutkan bahwa Dajjal berkata : “…maka aku akan keluar dan mengelilingi dunia.tidak ada satupun Daerah kecuali aku masuki dalam waktu 40 malam,kecuali Makkah dan Thayibah karena keduanya diharamkan atasku. Setiap aku akan memasuki salah satunya, maka akau di halangi oleh malaikat-malaikat yang ditangan-tangan mereka tergenggam pedang-pedang yang terhunus menghalauku dari keduanya…” maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengatakansambil menunjuk dengan tingkat ketanah:

هذه طيبة هذه طيبة هذهطيبة يغني المدينة ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة ألا إنه في بحر الشامأو بحر اليمن لابل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو وأومأ بيده إلى المشرق

“inilah yang di maksud Thoyibah, inilah yang dimaksud yakni al Madinah. Bukankah aku pernah mengatakannya kepada kalian?” maka manusia menjawab : Ya. Rasulullah صلى الله عليه وسلم berkata: “Sungguh sangat mengagumkan aku berita dari Tamim ad-Daari ini,sesungguhnya ia cocok dengan apa yang telah aku sampaikan kepada kalian tentang Madinah dan Makkah. Ketauhilah sesungguhnya dia (Dajjal) ada di laut Syam atau dilaut Yaman.Tidak, Bahkan di arah Masryq,bahkan diarah Masryq sambil mengisyaratkan dengan tangannya kearah Masryq.(HR. Muslim dalam Shahih Muslim/Kitabul Fitan wa Asyrathu as-Sa’ah bab qishatul jassaasah,juz 18/83 dengan syarh Nawawi). (Hadits lengkapnya Insya Allah akan kami muat pada edisi mendatang)Para Pengikut Dajjal
Diriwayatkan dari Annas bin Malik رضي الله عنه : SesungguhnyaRasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

أن رسوالله صلى الله عليه وسلم قل يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألقا عليهم الطيالسة

“akan mengikuti Dajjal orang-orang dari kalangan Yahudi Ashbahan 70 ribu orang yang dipimpin oleh thayalisah(HR.Muslim)

Dalam riwayat lain Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

ينزل الدجال في هذه السخة بمرقناة فيكن أكثر من يخرج إليه النساء حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيو ثقها ربا طا مخافة أن تخر ج إليه

Dajjal akan turun dari daerah dataran ber-garam yang bernama Marriqanah. Maka yang banyak mengikutinya adalah para wanita,sampai seorang laki-laki pulang kerumahnya menemui isterinya,ibu dan anak perempuan serta saudara perempuan dan ibu saudaranya kemudian mengikat mereka karena khuatir kalau-kalau keluar menemui Dajjal dan mengikutinya.(HR. Ahmad(7/190) dan dishahihkan oleh Ahmad syakir).Berlindung dari fitnah Dajjal

Oleh karena itu rasulullah صلى الله عليه وسلم mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah dari bahaya fitnah Dajjal khususnya di akhir shalat setelah tasyahud sebagai berikut:

اللهم إني أعو ذبك من عذاب جحنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال

Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-MU dari adzab neraka Jahannam,dariadzab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian dan dari kejahatan fitnah al masih ad-Dajjal.(HR.Muslim)Peringatan !!!

Syaikh al Albani rahimahullah berkata : “ketahuilah bahwa hadits-hadits tentang Dajjal dan turunnya Isa ‘alaihi Salam adalah mutawatir dan kita wajib mengimaninya.jangan tertipu dengan orang yang menganggap bahwa hadits-hadits tersebut adalah ahad (tidak mutawatir).karena mereka adalah orang-orang bodoh tentang ilmu hadits. tidak ada dari mereka yang telah menelusuri semua jalan-jalan hadits ini. kalau saja mereka mau menelusurinya,niscaya mereka pun akan mengatakan bahwa hadits ini mutawatir sebagaimana ucapan para imam ahlul hadits.seperti al-Hafidh ibnu Hajar as Qalani dan lain-lainnya.

Sungguh sangat disayangkan adanya orang-orang yang lantang berbicara tentang masalah ini dalam keadaan tidak memiliki kepakaran dalam bidangnya,apalgi perkara ini perkara agama bahkan melibatkan perkara aqidah.(lihat Takhrij Syarh Aqidatu ath-Thahawiyah,oleh Syaikh al-Albani,hal 501)

Wallahu a’alam

Tuesday, 27 September 2011

THE SITUATION BEFORE THE APPEARANCE OF HAZRAT AL-MAHDI...continued

12.Hazrat Mahdi (as) will appear at a time when people are sick of evil, crime and oppression 
Salama Ibn Zufar says: “One day, when someone said, ‘Hazrat Mahdi (as) has appeared’ in the hearing of Hudhayfa, he replied: “If Hazrat Mahdi (as) has appeared, you are near the time of the Messenger of Allah and the companions are still living among you. You are therefore really happy people. But, no, this is not true. HAZRAT MAHDI (AS) WILL APPEAR AT A TIME WHEN PEOPLE ARE SICK OF EVIL, CRIME AND OPPRESSION and when nobody living in reclusion is as saintly or as loved as him.

(Al-Hawi, Vol. 2, p.159)

13.The gospel reveals that lovelessness will prevail among people in the end times 

Lovelessness prevailing among people is one of the main portents of the End Times that will take place prior to the coming of the Mahdi revealed in the hadith of our Prophet (saas).  The following passage from the Gospel according to Matthew “the love of most will grow cold and they will hate each other” is in full agreement with these hadith of our Prophet’s (saas): Matthew, 24 (1-13)

Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him to call his attention to its buildings. "Do you see all these things?" he asked. "I tell you the truth, not one stone here will be left on another; every one will be thrown down."

As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. "Tell us," they said, "when will this happen, and what will be the sign of your coming and of the end of the age?"

Jesus answered: "Watch out that no one deceives you. For many will come in my name, claiming, 'I am the Messiah,' and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains.

AT THAT TIME MANY will turn away from the faith and will...HATE EACH OTHER...Because of the increase of wickedness, THE LOVE OF MOST WILL GROW COLD, but he who stands firm to the end will be saved.
 
 
 
Doomsday will not take place... UNTIL GREETINGS ARE EXTENDED ONLY TO ACQUAINTANCES NOT TO PEOPLE IN GENERAL, . (Death-Doomsday-The Hereafter and the Portents of the End Times, Imam Sharani - Al-Qurtubi, Bedir Publishing, Istanbul 1981 p. 461; no. 845)

14. There will be no caliph (spiritual leader of Muslims) when the Mahdi appears 

It is revealed in the hadith that in the period prior to the appearance of the blessed Mahdi “Muslims will have no individuals to assume their spiritual leadership.”
Abu Said relates that the Prophet (saas) said: In the End Times, my community will suffer tribulations from their rulers. Such a scourge that the like will never have been seen before. So much so that the world will be like a prison and full of oppression. BELIEVERS WILL BE UNABLE TO FIND A REFUSE AND A SAVIOR TO ESCAPE THIS OPPRESSION...

(Al-Bayan, p. 72, Al-Sawaiq Al-Muhariqa, p. 161, Yanabi Al- Mawadda, Vol. 2, p. 177)

 
IN THE YEAR IN WHICH HE (MAHDI) WILL EMERGE, PEOPLE WILL PERFORM HAJJ WITHOUT AN AMR (CALIPH) LEADING THEM.

(Narrated By `Amr Ibn Shu`Ayb, Al-Hakim And Nu`Aym Ibn Hammad)

 
PEOPLE MAKE PILGRIMAGE WITHOUT AN IMAM (CALIPH) (Muslims’ spiritual leader) LEADING THEM…

(Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir al-zaman, p. 35)

15. On the subject of the coming of the Prophet Jesus (as) and Hazrat Mahdi (as), there will be those who say, 'Allah and His Messenger have promised us nothing more than an empty deception.' 

WHEN THE HYPOCRITES AND PEOPLE WITH SICKNESS IN THEIR HEARTS SAID, ‘WHAT ALLAH AND HIS MESSENGER PROMISED US WAS MERE DELUSION’.” (Surat al-Ahzab, 12)

In the Qur’an, Allah tells us that there will be people who say, “What Allah and His Messenger promised us was mere delusion.” In the indicated meaning, this verse refers to the situation of those people who have lost hope of the coming of the Prophet Jesus (as) and the Hazrat Mahdi. These people “deny the coming of the Prophet Jesus (as) and the Hazrat Mahdi,” which the Prophet (saas) reveals in the hadiths, and they claim that the Prophet’s (saas) words on this subject are supposedly “unfounded.” Many writings appear in many places today, saying that the Prophet Jesus (as) and Hazrat Mahdi (as) will not be coming and, even more important, even people known as Islamic scholars issue statements along those same lines.
The truth of the matter is, however, that the fact that these people believe that “the coming of the Prophet Jesus (as) and Hazrat Mahdi (as) is untrue” and a supposedly “empty promise” is one of the things that our Prophet (saas) has promised us will happen. Because one of the portents of the End Times in the hadiths of our Prophet (saas) that the coming of the Prophet Jesus (as) and Hazrat Mahdi (as) is close at hand is the widespread nature of words to the effect that “Hazrat Mahdi (as) will not come and there is no such person as Hazrat Mahdi (as).”Some of the hadith on the subject read:
"Allah will send Hazrat Mahdi (as) when people have despaired and say ‘THERE IS NO SUCH PERSON AS HAZRAT MAHDI’.” (Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir az-Zaman, p. 55)

"... HAZRAT MAHDI (as) WILL COME, with the standard of the Messenger of Allah (saas),WHEN HOPE OF HIS APPEARANCE HAS BEEN ABANDONED, and when scourges rain down on people’s heads…”(Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir az-Zaman, p. 55)

... HIS [HAZRAT MAHDI’S (AS)] COMING WILL BE AT A TIME OF HOPELESSNESS AND DESPAIR.(Sheikh Muhammad ibn Ibrahim Numani, al-Ghaybah al-Numani, p. 274)
HE [HAZRAT MAHDI (AS)] WILL APPEAR WHEN PEOPLE HAVE LOST ALL HOPE OF HIS COMING! How fortunate those who live in his time and help him will be! Woe to those who harbor enmity toward him, to those who oppose him and his commands, and to his enemies!(Sheikh Muhammad ibn Ibrahim Nomani, al-Ghaybah al-Nomani, p. 301)
Dawud ibn Kathir Riqqi says: “I asked Imam Abu Abdullah: ... This coming [of Hazrat Mahdi (as)] is taking so long that our hearts have shrunk and we are dying from profound sorrow. And he said, ‘THAT APPEARANCE WILL TAKE PLACE WHEN PEOPLE ARE EVEN MORE DESPAIRING AND WHEN SORROW IS EVEN GREATER.’”(Sheikh Muhammad ibn Ibrahim Nomani, al-Ghaybah al-Nomani, p. 208)

This period, in which the portents of the End Times are taking place one after the other, shows that the return of the Prophet Jesus (as) and the appearance of Hazrat Mahdi (as) are close at hand. By Allah’s leave, these two holy personages will appear just as described in the hadiths of our Prophet (saas) and will cause Islamic moral values to prevail across the world.
 

16.Economic crisis before the coming of the Mahdi 

 . From Abu Bashir: Imam Jaffari Sadiq (as) said:

 
THE PEOPLE WILL GO HUNGRY FOR A YEAR BEFORE THE COMING OF THE QAIM, AND A FEAR OF BEING SLAIN WILL ENFOLD THEM; they will suffer losses of goods, lives and assets. Allah writes this clearly in His book. He then added this verse: “We will test you with a certain amount of fear and hunger and loss of wealth and life and fruits. But give good news to the steadfast.”
 
(Sheikh Muhammad bin Ibrahim Nomani, al-Ghaybah al-Nomani p. 297)


... From Ibrahim al-Karhi: Imam Jaffari Sadiq (as) told me:

... He is the Mahdi. Allah has given them miracles. He has given them place in the holy abode... O Ibrahim! After terrible troubles and scourges, fear and FAMINE, he will ELIMINATE ALL SORROW from the hearts of those who love the Ahl al-Bayt (People of the House). How happy those who live in his time will be!

(Sheikh Muhammad bin Ibrahim Nomani, al-Ghaybah al-Nomani, pp. 94-95)


 
The convergence of bazaar and market is a sign of the End Times. “What does the convergence of bazaars mean?” It means: Everyone will complain of low earnings....” (from Ibn Marduwayh Abu Huraira (ra)...)

(Muhammad ibn 'Abd al-Rasul Barzanji, Al-Isha'ah li-ashrat al-sa'ah, p. 146)


In a hadith narrated by Naim ibn Hammad from ibn Masud, the period preceding the appearance of the Mahdi is described as “the time when TRADE and roads are CUT and strife increases.” The hadith goes on to report that this will come to an end in the time of the Mahdi:
 
"… We came to seek that person (the Mahdi) BY WHOSE HAND STRIFE WILL BE EXTINGUISHED. CONSTANTINOPLE (ISTANBUL) WILL BE CAPTURED THROUGH HIM. (In other words, the Mahdi will spiritually capture hearts and establish a huge cultural intellectual impact.) We recognize him by his name, and his mother and father’s names, and his army…"

(Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir al-Zaman, p. 52)


Before the Mahdi appears, TRADE AND ROADS between nations WILL BE CUT and strife among people will grow.

(Ibn Hajar al-Haythami, Al-Qawl al-Mukhtasar fi `Alamat al-Mahdi al-Muntazar, p. 39)


 (Before the emergence of the Mahdi) StagnatIon IN THE MARKETS, A REDUCTION IN EARNINGS…

(Muhammad ibn 'Abd al-Rasul Barzanji, Al-Isha'ah li-ashrat al-sa'ah, p. 148)


Everyone COMPLAINING OF LOW EARNINGS... the rich respected for their money...

(Muhammad ibn 'Abd al-Rasul Barzanji, Al-Isha'ah li-ashrat al-sa'ah, p. 146)


Business being slack. Everyone will complain, “I cannot sell, buy or earn money.”

(Muhammad ibn 'Abd al-Rasul Barzanji, Al-Isha'ah li-ashrat al-sa'ah, p. 152)


When TRADE and roads are CUT and strife multiplies ...

(Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi `Alamat al-Mahdi Akhir az-Zaman, p.52)

 

17.Disasters, corruption and scourges will afflict the people prior to Hazrat Mahdi (as)

O Abu Hamza! THE QAIM (Hazrat Mahdi (as)) WILL ONLY APPEAR WHEN THE PEOPLE ARE SEVERELY AFFLICTED BY FEAR, EARTHQUAKES, STRIFE AND WOE and before that there will be a plague, a sharp sword will appear among the Arabs and there will be severe disputes among the people and there will be schism and argument in the faith and the situation will change greatly.

(Sheikh Muhammad bin Ibrahim Nomani, al-Ghaybah al-Nomani, p. 274)


Then he said: Before the coming of the Qaim (Hazrat Mahdi (as)), THERE WILL BE GREAT FEAR, AND THE PEOPLE WILL BE AFFLICTED BY DISASTERS, STRIFE AND WOE.

(Sheikh Muhammad bin Ibrahim Nomani, al-Ghaybah al-Nomani,  p. 301)
 
 
MANY PEOPLE WHO SEE THE EXTENT OF THE PEOPLE’S TROUBLES AND HOW THEY DESTROY ONE ANOTHER WILL DAY AND NIGHT BEG TO DIE.

(Sheikh Muhammad bin Ibrahim Nomani, al-Ghaybah al-Nomani, p. 274)

All systems will be tried before Hazrat Mahdi (as)

Hisham ibn Salim says: Imam Jaffari Sadiq said: "Until the coming of Hazrat Mahdi (as), every class of the people will rule the people.” So that NOBODY WILL BE ABLE TO SAY “WE WOULD IMPLEMENT JUSTICE IF WE WERE IN POWER.” Then the Qaim (as) (Hazrat Mahdi (as)) will rule with truth and justice.

(Sheikh Muhammad bin Ibrahim Nomani, al-Ghaybah al-Nomani,  p. 322)
 

Wednesday, 21 September 2011

THE SITUATION BEFORE THE APPEARANCE OF HAZRAT MAHDI (AS) ...continued

8. Because of the pressure environment prior to the appearance of Hazrat Mahdi (as), nobody will be able to speak the name of Allah with easeIn Sheikh Tusi’s book Al-Amali: "The whole world will be filled with devastation. NOBODY WILL BE ABLE TO SAY ALLAH. Then Almighty Allah will send an individual [Hazrat Mahdi (as)] descended from me and my family. He [Hazrat Mahdi (as)] will fill the world with justice as those before him will fill it with injustice.”

(Kitab al Ghaybat, [Bihar al Anwar, Vol. 51], Ansariyan Publications, Collected by: Muhammad Baqr al-Majlis, Iran-Qum, 2003, p. 120)


In Sheikh Tusi’s book Al-Amali: "The world will be so full of oppression and injustice that NOBODY WILL BE ABLE TO SPEAK THE NAME OF ALLAH EXCEPT IN SECRET. Then Allah will bring a virtuous community (the community of the Mahdi) who will fill the world with honesty and justice in the same way it was filled with oppression and injustice before.”

(Kitab al-Ghaybat, [Bihar al Anwar, Vol. 51], Ansariyan Publications, Collected by: Muhammed Baqr al-Majlis, Iran-Qum, 2003, p. 186)

9. People's appearances will be impaired and ugly in the end times


In the hadith our Prophet (saas) reveals that people’s appearances will change in the End Times. They will become ugly and no longer look “human,”” they will become as unattractive as pigs and apes, their faces will become lightless, devoid of expression and common, they will loose all human form, and will become joyless and soulless.
 
From Aysha: «AT THE END OF THIS COMMUNITY, it will collapse AND CHANGE APPEARANCE and stones will rain down...»

(Muhammad Ibn Rasul Al Hussein Al Barzanji, Portents of Doomsday, p. 111)

 
In the End Times there will be collapse and stones will rain down AND PEOPLE WILL NO LONGER LOOK HUMAN.

(Sahl Ibn Saad, Ramuz Al Ahadith, Vol. 2, p. 302/8)


(Ibn Majah) from Abi Umama: «ONE GROUP FROM MY COMMUNITY will eat, drink amuse themselves and in the morning THEY WILL RISE AS APES AND PIGS...»

(Al-Tabarani) (Muhammad ibn Rasul Al Hussein Al Barzanji, Portents of Doomsday, p. 111)

10. Some people who believe that they are descended from apes by way of evolution will assume the appearance of apes and pigsAccounts indicate that in the End Times there will be some people who imagine that Allah did not create human beings and that they were created by chance. (Surely Allah is beyond that) And these people will maintain that they and others are all descended from apes. The hadith describe how these people, who believe they were created through evolution and that they themselves are a kind of ape or animal, “will physically resemble apes.” People’s physical attractiveness will be impaired, and they will assume a dark, repulsive and pathological appearance, and their beauty and splendor in people’s eyes will disappear.

It also appears from the hadith that these people, described by our Prophet (saas) as  “apes” and “resembling apes,” will actually “imagine themselves to be apes and will have the characters of apes.” 

 

 
I swear by the great power of the breath of Muhammad (saas) that A COMMUNITY FROM MY PEOPLE... WILL RISE IN THE MORNING IN THE FORM OF PIGS AND APES...

(Portents of Doomsday, Lessons from Ramuz al-Ahadith, 459/2)

 
 
“I swear that SOME PEOPLE FROM MY COMMUNITY... WILL TURN INTO APES AND SWINE (PIGS).”

(Ramuz al-Ahadith, Hadith no: 5711)

 
(Ibn Majah) from Abi Umama: «A GROUP FROM MY COMMUNITY will eat and drink and amuse themselves and then retire, but in the morning THEY WILL RISE AS APES AND PIGS... »

(Al-Tabarani) (Muhammad Ibn Rasul Al Hussein Al Barzanji, Portents of Doomsday, p. 111)


 
According to what is narrated from Ali Ibn Abu Talib and Abu Huraira, the Messenger of Allah said:
«... EXPECT THEIR APPEARANCES TO BECOME THOSE OF APES OR PIGS, and expect stones and the like to rain down from the sky!»

(Tirmidhi) (Muhammad Ibn Rasul Al Hussein Al Barzanji, Portents of Doomsday, p. 114)
 

11. Some so-called religious scholars who espouse Darwinism will be like apes and pigs 
Terrible things will happen in my community and PEOPLE WILL APPROACH SCHOLARS FOR COMFORT AND WILL SUDDENLY SEE THEY HAVE TURNED INTO APES AND PIGS.

(Imam Sharani, Death, Doomsday, the Hereafter and the Portents of the End Times,  p. 470)


In the End Times, some supposed religious scholars will espouse Darwinism and believe that they themselves appeared by way of evolution. Since they claim to be apes, in other words a kind of animal, our Prophet (saas) has described such people as “apes” and says “they will become like apes.”

The hadith also indicates that some so-called religious scholars “will be as stubborn, coarse, loveless, aggressive, happy to eat anything, unaffectionate and soulless as pigs.”
 
 

Monday, 19 September 2011

THE SITUATION BEFORE THE APPEARANCE OF HAZRAT MAHDI (AS)

1. HAZRAT MAHDI (AS) WILL NOT APPEAR MUCH IN PUBLIC AT ONE SPECIFIC PERIOD IN HIS LIFE; HE WILL MEET WITH VERY FEW PEOPLE  >>>

Hazrat Mahdi (as) will withdraw into occultation and DISTANCE HIMSELF FROM PEOPLE...

(Sheikh Muhammad bin Ibrahim Nomani, al-Ghaybah al-Nomani p. 216)


Hussain Ibn Ali (as) says: "... HAZRAT MAHDI (AS) WILL DISAPPEAR FROM VIEW FOR A TIME."

(Bihar al-Anwar, Vol. 51, p. 133; Ithbat ul Hudat, Vol. 2, pp. 333, 399)
 
2. SOME SCHOLARS OF RELIGIOUS LAW WILL BE SERIOUSLY HOSTILE TO HAZRAT MAHDI (AS) IN HIS TIME  >>>

"... WHEN THE IMAM MAHDI (AS) APPEARS, ONLY SCHOLARS OF RELIGIOUS LAW WILL BE INIMICAL TOWARD HIM [HAZRAT MAHDI (AS)]. HIS [HAZRAT MAHDI'S (AS)] SWORD IS HIS BROTHERS. If he did not have a sword in his hand - IN OTHER WORDS, IF HE HAD NO BROTHERS - THE SCHOLARS OF CANON LAW WOULD ISSUE HIS DEATH WARRANT. Because Almighty Allah will purify him [Hazrat Mahdi (as)] with His munificence and sword (HIS BROTHERS), and they will attach credence to him [Hazrat Mahdi (as)]. THOSE WHO DO NOT BELIEVE IN HIS PRONOUNCEMENTS WILL BE OBLIGED TO ACCEPT IT AND WILL CONCEAL THE CONTRARY OPINION." 

(Ramuz Al-Hadith. pp. 56, 73)
 
In his [Hazrat Mahdi’s (as)] time, the religion will be completely purged of all subsequent accretions and restored to its original form.  
 
HE WILL OPPOSE THE ULAMA OF THE SCHOOLS IN MANY OF HIS PRONOUNCEMENTS. FOR THAT REASON, THEY WILL KEEP AWAY FROM HIM [HAZRAT MAHDI (AS)]. According to their presumptions, they will accept that Allah truly did not leave a renovator (mujdahid) after the imams......

(Muhyiddin Arabi, "Al-Futuhat al-Makkiyya", Chap. 66 Vol. 3, pp. 327- 328)

3. Contradictory ideas will emerge regarding the coming of Hazrat Mahdi (as) in the end times 
They will imagine that his [Hazrat Mahdi’s (as)] coming is a wish, a rumor. But the fact is that Hazrat Mahdi (as) will be a reality.
 
(Bihar al-Anwar, Vol. 13, p. 909)


In the End Times, some people will be skeptical with regard to the coming of Hazrat Mahdi (as). They will think that Hazrat Mahdi (as) will never come. But Hazrat Mahdi (as) will appear, insha’Allah, at a time ordained by Allah.

4. Hazrat Mahdi (as) will appear at a time when polytheism is widespread in societyThe lord of believers (saas) said: "... Be certain that, IT IS YOUR POLYTHEISTIC (IGNORANT) ORDER THAT WILL GREET OUR HAZRAT MAHDI (AS).  Because on that day, THE WHOLE COMMUNITY WILL CONSIST OF POLYTHEISTS – APART FROM THOSE TO WHOM DIVINE MERCY IS SHOWN...”

(Kitab al-Ghaybat, [Bihar al-Anwar, Vol. 51], Ansariyan Publications, collected by: Muhammad Baqr al-Majlis, Iran-Qum, 2003, p. 182.)


Hazrat Mahdi (as) will appear at a time when polytheism is widespread in society. In his time, people will be excessively concerned with material things and their own self-interest and advantage. People will put their mothers, fathers, children, families, business, profits and earthly pleasures first and cease observing the approval of Allah; this will cause them to turn their backs on Hazrat Mahdi (as), who calls on people to observe the approval of Allah, to obey the Qur’an and to abide by the Sunnah of our Prophet (saas).

This climate of polytheism in society in the time of Hazrat Mahdi (as) is described as follows in one verse:


Say: “If your fathers or your sons or your brothers or your wives or your tribe, or an

5. When Hazrat Mahdi (as) appears, everyone will unite under his spiritual leadership 
Malik bin Zamra says: Ali, the Commander of the Faithful, said to me:
... The most goodness is in that time, O Malik! OUR QAIM [HAZRAT MAHDI (AS)] WILL APPEAR IN THAT TIME...AND ALLAH WILL THEN GATHER EVERYONE AROUND HIM.”
 
(Sheikh Muhammad bin Ibrahim Nomani, al-Ghaybah al-Nomani p. 242)
y wealth you have acquired, or any business you fear may slump, or any house which pleases you, are dearer to you than Allah and His Messenger and striving in His Way, then wait until Allah brings about His command. Allah does not guide people who are deviators.”  (Surat at-Tawba, 24)

6. There will be a rise in drug-related deaths and killings before the coming of Hazrat Mahdi (as) 
Ali (as) says: "THERE WILL BE RED DEATH AND WHITE DEATH BEFORE THE COMING OF HAZRAT MAHDI...”

(Iqdud Durar, p. 98, Ghaybat Nomani, p. 397, Al-Ghayba li Sheikh al-Tusi, p. 267, Bihar al-Anwar, Vol. 52, p. 211)


This hadith note that killings will intensify in society prior to the coming of Hazrat Mahdi (as). As can clearly be seen from the hadith, WHITE DEATH will take place as described THROUGH WHITE POISON (all kinds of narcotics), and will kill people both physically and spiritually.  The reference to RED DEATH (the color of blood) indicates that bloody murders will be committed in the time of Hazrat Mahdi (as). This rise in the number of RED AND WHITE DEATHS is one of the portents of the coming of Hazrat Mahdi (as).

7. Hazrat Mahdi's (as) name and renown will constantly spread before his comingOne of the important clues in the recognition of Hazrat Mahdi (as) is that “Hazrat Mahdi’s (as) name and renown will constantly spread worldwide before his coming.” Even if they do not realize that he is Hazrat Mahdi (as), they will, in various ways set out in the hadith, frequently see Hazrat Mahdi (as), hear his voice, learn his ideas, follow his work and activities and make frequent reference to him. The hadith describe this time, when everyone makes frequent reference to Hazrat Mahdi (as), mentions his name, speaks about him and will feel great love and affection for him:


HAZRAT MAHDI (AS) WILL APPEAR AND EVERYONE WILL SPEAK OF HIM, ABSORB HIS LOVE AND TALK OF NOTHING ELSE. 1


When Hazrat Mahdi (as) comes, PEOPLE WILL EMBRACE HIM WITH LOVE AND AFFECTION.  2

 
Hazrat Mahdi is the most auspicious of people (in his time). His helpers and those who swear allegiance to him... will have Jibril before them and Mikhail behind. HE [HAZRAT MAHDI (AS)] WILL BE LOVED BY ALL LIVING THINGS.  3

 
Salama Ibn Zufar says: “... HAZRAT MAHDI (AS) WILL APPEAR AT A TIME WHEN PEOPLE HAVE HAD ENOUGH OF EVIL, CRUELTY AND OPPRESSION, AND WHEN NO PERSON LIVING IN SECLUSION WILL BE AS LOVED AND ADORED AS HIM.” 4


Certain it is that he [Hazrat Mahdi (as)] will not appear UNTIL HE IS THE MOST BELOVED OF ALL because of the evils that people face.5


ALLAH WILL FILL EVERYONE’S HEARTS WITH LOVE OF HIM [HAZRAT MAHDI (AS)]. 6


_____________________________________________________________
 
1  (Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi, p. 33)
2  (Al-Qawl Al-Mukhtasar Fi alamat Al-Mahdi Al-Muntazar, p. 37)
3 (Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi, p. 58)
4 (Al-Hawi, Vol. 2,ps. 159)
5 (Ali ibn Husamaddin al-Muttaqi, Hadith Interpreted by  Suyuti, Portents of the Mahdi of the End Times, Kahraman Neşriyat, p. 27)
6 (Ahmed Bin Hajar Al-Mekki (Al-Haytami), Portents of the Atnicipated Mahdi, Al-Qawl Al-Mukhtasar Fi alamat Al-Mahdi Al-Muntazar, p. 42)Because of the pressure environment prior to the appearance of Hazrat Mahdi (as), nobody will be able to speak the name of Allah with easeIn Sheikh Tusi’s book Al-Amali: "The whole world will be filled with devastation. NOBODY WILL BE ABLE TO SAY ALLAH. Then Almighty Allah will send an individual [Hazrat Mahdi (as)] descended from me and my family. He [Hazrat Mahdi (as)] will fill the world with justice as those before him will fill it with injustice.”

(Kitab al Ghaybat, [Bihar al Anwar, Vol. 51], Ansariyan Publications, Collected by: Muhammad Baqr al-Majlis, Iran-Qum, 2003, p. 120)


In Sheikh Tusi’s book Al-Amali: "The world will be so full of oppression and injustice that NOBODY WILL BE ABLE TO SPEAK THE NAME OF ALLAH EXCEPT IN SECRET. Then Allah will bring a virtuous community (the community of the Mahdi) who will fill the world with honesty and justice in the same way it was filled with oppression and injustice before.”

(Kitab al-Ghaybat, [Bihar al Anwar, Vol. 51], Ansariyan Publications, Collected by: Muhammed Baqr al-Majlis, Iran-Qum, 2003, p. 186)
  to be continued......From harumyahya.com
  

Wednesday, 14 September 2011

KEUTAMAAN AHLULBAITOrang-orang seperti mereka itu terdapat di berbagai tempat dan negeri. Mereka terkenal juga dengan gelaran “syarif”. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang mengetahui, mereka itu berasal dari keturunan ahlulbait Rasulullah s.a.w. Di antara mereka itu ada yang salasilahnya berasal dari al-Hassan r.a dan ada pula yang berasal dari al-Husein r.a; ada yang dikenali dengan gelaran “sayyid” dan ada juga yang dikenali dengan gelaran “syarif”. Itu merupakan kenyataan yang diketahui umum di Yaman dan di negeri-negeri lain.

“Mereka itu sesungguhnya wajib bertaqwa kepada Allah dan harus menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan Allah bagi mereka. Semestinya mereka itu harus menjadi orang-orang yang paling menjauhi segala macam keburukan. Kemuliaan silsilah mereka wajib dihormati dan tidak boleh disalahgunakan oleh orang-orang yang bersangkutan. Jika mereka diberi sesuatu dari Baitul-Mal itu memang telah menjadi hak yang dikurniakan Allah s.w.t. kepada mereka. Pemberian halal lainnya yang bukan zakat, tidak ada salahnya kalau mereka itu mahu menerimanya. Akan tetapi kalau silsilah yang mulia itu disalahgunakan, lalu ia beranggapan bahawa orang yang mempunyai silsilah itu dapat mewajibkan orang lain supaya memberi ini dan itu, sungguh itu merupakan perbuatan yang tidak patut. Keturunan Rasulullah s.a.w. adalah keturunan yang termulia dan Bani Hasyim adalah yang paling afdhal di kalangan orang-orang Arab. Kerananya tidak patut kalau mereka melakukan sesuatu yang mencemarkan kemuliaan martabat mereka sendiri, baik berupa perbuatan, ucapan ataupun perilaku yang rendah.

“Adapun soal menghormati mereka, mengakui keutamaan mereka dan memberikan kepada mereka apa yang telah menjadi hak mereka, atau memberi maaf atas kesalahan mereka terhadap orang lain dan tidak mempersoalkan kekeliruan mereka yang tidak menyentuh soal agama, semuanya itu adalah kebajikan. Dalam sebuah Hadith Rasulullah s.a.w. berulang-ulang mewanti-wanti: “Kalian ku ingatkan kepada Allah akan ahlulbaitku…kalian ku ingatkan kepada Allah akan ahlulbaitku”. Jadi, berbuat baik terhadap mereka, memaafkan kekeliruan mereka yang bersifat peribadi, menghargai mereka sesuai dengan darjatnya, dan membantu mereka pada saat-saat membutuhkan; semuanya itu merupakan perbuatan baik dan kebajikan kepada mereka…


PANUTAN SAADAH BANI ‘ALAWI

Dalam menghadapi fitnah Wahabiyyah, jangan pula kita lupa bahawa puak Syiah juga tidak duduk diam untuk menyebarkan dakyah mereka kepada masyarakat kita yang sedari dahulu majoritinya Sunniyyun Syafi`iyyun. Syiah menyembunyikan kedok dakyah mereka dengan berbagai cara, nama dan samaran, antara yang paling lazim dilaungkan mereka ialah bahawa mereka adalah pengikut Mazhab Ahlul Bait. Benarkah dakwaan dan dakyah Syiah ini??????? Dakwaan dan dakyah ini sedikit sebanyak telah mempengaruhi segelintir umat, sehingga sempat bikin kecoh di beberapa tempat di Indonesia dan Malaysia. Sebagaimana dimaklumi bahawa bumi kita sebelah Nusantara ini telah diberkati Allah dengan keberadaan sejumlah besar anak cucu Junjungan Nabi kita s.a.w. dan umumnya di Malaysia dan Indonesia, mereka-mereka ini adalah daripada keturunan Imam Ahmad bin ‘Isa al-Muhajir yang terkenal dengan gelaran para Habaib dan Saadah Ba ‘Alawi. Di samping itu ada juga keturunan Junjungan s.a.w. menurut susur galur nasab yang mulia daripada Imam Hasan r.a., Imam ‘Aun r.a. dan Imam Musa al-Kazim.
Melihat ada kelompok Saadah yang berada di Malaysia dan Indonesia yang terpengaruh dan termakan dengan dakyah “Mazhab Ahlul Bait” puak Syiah, maka para ulama, pemuka, munshib dan sesepuh habaib yang berada Hadhramaut dan al-Haramain telah bertindak mengutus sepucuk surat kepada pihak Rabithah al-’Alawiyyah dan segala keturunan Ba ‘Alawi di Indonesia dan Asia untuk menegaskan dan mengingatkan para ‘Alawiyyin di mana pun mereka berada agar berpegang teguh dengan ‘aqidah Ahlus Sunnah wal Jama`ah dan tidak terpengaruh dengan dakyah-dakyah selainnya termasuklah yang bertopengkan Mazhab Ahlul Bait. Surat tersebut telah ditandatangani antara lain oleh:-

   1. Habib ‘Abdullah BinSyihaab, Anggota Majlis Ulama Tarim;
   2. Habib Saalim asy-Syaathiri, Mudir Ribath Tarim;
   3. Habib Zain BinSumaith, Pimpinan ribath di Madinah;
   4. Habib ‘Ali al-Masyhur BinHafidz, Ketua Majlis Fatwa Tarim;
   5. Habib Muhsin al-Muhdhaar, Pemuka Ba ‘Alawi Shan`a;
   6. Habib Hasan al-Haddad, Munshib Maqam Imam al-Haddad;
   7. Habib ‘Aidrus al-Kaaf, Mudir Kuliah Syariah al-Ahqaaf;
   8. Habib ‘Ali BinSyihaab, Anggota Majlis Ulama Tarim;
   9. Habib ‘Aidrus BinSumaith, Pemuka Ba ‘Alawi Tarim;
  10. Habib ‘Umar BinHafidz, Pimpinan Darul Musthofa Tarim;
  11. Habib Muhammad bin Muhsin bin ‘Ali al-Haamid;
  12. Habib Hasan bin Ahmad, Munshib Syaikh Abu Bakar;
  13. Habib Haamid Ba ‘Alawi, Imam Masjid Ba ‘Alawi Tarim;
  14. Habib Husain ‘Aidiid, Imam Masjid Mawlal ‘Aidiid Tarim;
  15. Habib Syaikh bin ‘Abdullah al-Habsyi;
  16. Habib Sholeh al-Haamid, Munshib al-Haamid;
  17. Habib ‘Abdur Rahman al-Habsyi, Munshib Maqam al-Habsyi;
  18. Habib Husain BalFaqih, Munsib BalFaqih;
  19. Habib Hasan BinSyihaab, Anggota Majlis Ulama Tarim;
  20. Habib Haamid BinSyihaab, Anggota Majlis Ulama Tarim;
  21. Habib ‘Abdullah al-’Aththas, Munshib al-’Aththas;
  22. Habib Muhammad al-’Aidrus, Imam Masjid as-Saqqaf;
  23. Habib Muhammad as-Saqqaf, Imam Masjid ‘Ali as-Saqqaf;
  24. Habib Ahmad al-Habsyi, cucu Imam Ali al-Habsyi;
  25. Habib Haasyim al-Habsyi ar-Rausy, Ketua Ulama Hadhramaut & Munshib ar-Rausy.

Antara pesanan mereka buat sekalian muslimin, umumnya dan Alawiyyin, khususnya, ialah:-

    Dan kami menegaskan kepada kalian berhubung urusan ar-Rabithah al-’Alawiyyah agar tetap kukuh dan istiqamah atas segala kaedah, peraturan dan susunan yang telah disusun oleh para pengasas dan pengurusnya yang terdahulu yang berjalan atas thoriqah (perjalanan) Ahlus Sunnah wal Jama`ah, mengikut mazhab yang empat lagi Asyaa`irah serta bertasawwuf. Keluarga Abi ‘Alawi (Ba ‘Alawi) adalah satu bahagian yang tidak terpisah daripada golongan terbanyak umat ini (as-sawadul a’dhzam) iaitu Ahlus Sunnah wal Jama`ah. Mereka dalam i’tiqad kepercayaan berpegang kepada manhaj al-’Asyaa`irah, dalam furu’ fiqh berpegang dengan mazhab Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi`i al-Mutholibi serta menjalani manhaj tasawwuf yang suci dan jauh dari segala bid`ah dan penyelewengan. Maka jaga-jaga jangan sampai mengubah sesuatu dari apa yang telah mereka asaskan atau menyimpang dari jalan dan kaedah mereka atau menggantikannya dengan manhaj selain manhaj mereka, walau bagaimana pun rupa bentuknya. Maka thoriqah (perjalanan) mereka adalah (sebagaimana dinyatakan oleh Imam al-Haddad):-

    Untaian mata rantai mereka yang sanadnya
    Kepada Junjungan Nabi terpuji lagi pemuji termulia
    Thoriqah petunjuk yang telah diambilkan dia
    Dari sir orang-orang mulia
    Para khalifah orang-orang mulia sebelumnya
    Ayah mengambil daripada ayahandanya
    Dan demikianlah berlanjut keadaannya
    Alangkah mulianya segala ayahanda
    Serta anak keturunan mereka

Begitulah antara himbauan para Habaib kita agar kita sentiasa berjalan atas jalan para salaf yang terdahulu dari kalangan ulama dan pemuka Ba ‘Alawi. Awas jangan ada yang cuba menyimpang dari jalan yang ambilannya cukup terang dan nyata tersebut. Memandangkan silsilah dzahabiyyah para Saadah ini yang telah diambil oleh seorang anak daripada bapanya yang mengambil daripada bapanya sehingga ke para leluhurnya yang ke atas, maka Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi berkata:-
من لا سلك طريق ابآئه تخيب وضع
ٍ
Sesiapa (dari kalangan Ba’Alawi) yang tidak menjalani perjalanan para leluhurnya, nescaya dia akan kecewa dan terhina.

Oleh itu, Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi turut melantunkan doa yang berbunyi:-

   
اللهم إني أبرأ إليك من كل عقيدة لا يعتقدها أسلافنا الصالحون
    Allahumma inni abra-u ilaika min kulli ‘aqiidatin
    laa ya’taqiduhaa aslaafunaash shoolihuun

    Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri kepadaMu daripada segala ‘aqidah yang tidak dipegangi oleh para salaf kami yang sholeh.
   
اللهم آمين يا رب العالمين
 
 Susur Galur Keturunan Yang  Mulia

Dari apa yang dapat ku tangkap ianya nampak macam menjurus kepada bahasan mengenai susur galur nasab yang mulia, iaitu susur galur  zuriat keturunan Junjungan Nabi s.a.w. daripada anakanda baginda Sayyidatina Fathimah az-Zahra` r.’anha.
   
Aku mengakui kelebihan dan keutamaan serta kemuliaan titihan nasab ini. Ianya merupakan satu nikmat yang Allah kurniakan kepada sesiapa yang telah dijadikanNya tergolong dalam nasab tersebut. Akan tetapi ianya juga merupakan satu amanah dan tanggungjawab berat yang mesti dipikul oleh mereka-mereka yang bernasab kepada nasab yang mulia ini. Tanggungjawabnya ialah mereka yang memiliki nasab yang mulia ini hendaklah sentiasa memuliakan darah Junjungan Nabi s.a.w. yang mengalir dalam tubuh mereka. 

Memuliakannya dengan sentiasa mematuhi ajaran nenda mereka Junjungan Nabi s.a.w. Jika kami yang tidak ternasab dalam titihan yang mulia ini, yakni dalam tubuh kami Allah tidak rezekikan mengalir darah atau DNA Junjungan Nabi s.a.w. dikehendaki untuk sentiasa taat kepada ajaran baginda, maka kamu keturunan yang mulia, anak cucu baginda seharusnya menjadi contoh utama dan pertama dalam mentaati ajaran baginda s.a.w. Kamu wahai habaib kami yang mulia diamanahkan dan dipertanggungjawabkan untuk menjaga titihan mulia yang mengalir dalam diri kamu. Nama baik Junjungan dan segala ahli keturunan baginda yang mulia jangan sekali-kali kamu khianati dengan cemar dosa dan maksiat. Jangan kotori titihan mulia ini dengan kederhakaan kepada Allah s.w.t. dan kepada ajaran Nenda kamu yang mulia s.a.w. Inilah amanah dan tanggungjawab kamu wahai habaib yang mulia.

    Aku teringat kata-kata salah seorang guruku yang berketurunan asy-Syathiri yang mulia. Di mana guruku ini sekian tahun telah tinggal dan berdakwah di Negara Brunei Darus Salam. Dimaklumi bahawa di sana para saadah dipandang tinggi dan dimuliakan oleh masyarakat. Sama seperti generasi ibu-bapa ku dahulu, amat memuliakan keturunan mulia ini berbanding masyarakat zaman aku sekarang. Guruku itu amat tidak menyukai orang membesar-besarkan dirinya kerana nasabnya tersebut, bila dia menyuarakan rasa hatinya itu, maka masyarakat menjawab bahawa mereka sebenarnya memuliakan beliau kerana mungkin dalam diri beliau mengalir setitik darah Junjungan Nabi s.a.w. Justru kita memuliakan para habaib anak keturunan baginda Nabi s.a.w. adalah kerana baginda s.a.w. Allahu … Allah, jagalah kehormatan titihan mulia ini, baik umat biasa seperti diriku ini, apatah lagi mereka-mereka yang dalam diri mereka mengalir titihan ini. Sungguh kamu diberi kemuliaan yang tiada tara, dalam silsilah nasab kalian ada Junjungan Nabi s.a.w., mana ada nasab yang semulia nasab kalian, penghormatan kepada nasab kalian tetap menjadi junjungan umat ini, TAPI harus kamu ingat akan amanah dan tanggungjawab yang berat atas pundak kamu IAITU tetap istiqamah menjaga nama baik dan kemuliaan tersebut.

    Mari kita lihat kalam Imam al-Haddad dalam kitabnya “al-Fushuul al-’Ilmiyyah wal Ushul al-Hikamiyyah” dalam Fasal ke-25 halaman 88 – 91, beliau rahimahUllah antara lain menulis:-

        … Dan telah berlaku atas lidah sebahagian manusia, apabila dikatakan kepadanya “seseorang dari kalangan Ahlil Baitin Nabawi telah melakukan perbuatan-perbuatan yang menyalahi ajaran agama dan bercampur-baur perbuatannya antara makrufat dan maksiat”, maka mereka menjawabnya dengan kata-kata: “Mereka itu Ahlul Bait Rasulillah s.a.w., Rasulullah adalah pemberi syafaat bagi mereka, dan barangkali dosa-dosa tidak memudaratkan mereka”. Maka ini adalah ucapan yang amat buruk, yang memudaratkan diri orang yang berkata dan juga memudaratkan diri orang jahil yang diperkatakan itu. Bagaimana seseorang boleh berkata sedemikian sedangkan Kitab Allah yang mulia telah menunjukkan bahawasanya Ahlul Bait digandakan bagi mereka pahala atas segala kebajikan mereka dan demikian juga diganda hukuman terhadap dosa kesalahan mereka, sebagaimana difirmankan Allah ta`ala:-
       
يٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيراً وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ للَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُؤْتِهَآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً

        Wahai isteri-isteri Nabi, sesiapa di antara kamu yang melakukan sesuatu perbuatan keji yang nyata, nescaya akan digandakan azab seksa baginya dua kali ganda. Dan (hukuman) yang demikian itu adalah mudah bagi Allah melaksanakannya. Dan sesiapa yang di antara kamu semua tetap taat kepada Allah dan RasulNya serta mengerjakan amal yang sholeh, Kami beri kepadanya pahala amalnya itu dua kali ganda, dan Kami sediakan baginya limpah kurnia yang mulia. [Surah al-Ahzab: 30 – 31)

        Dan para isteri Junjungan Nabi s.a.w. adalah dari kalangan Ahlil Bait baginda s.a.w. Maka sesiapa yang berkata atau menyangka yang dengan meninggalkan ketaatan dan melakukan maksiat tidak akan memudaratkan seseorang kerana kemuliaan nasabnya atau kerana kesholehan datuk neneknya, maka dia telah mendustai Allah dan menyalahi ijmak kaum Muslimin. ………..

        …. Dan adapun sesiapa daripada kalangan Ahlil Bait yang tidak menjalani jalan-jalan para salaf mereka yang suci, di mana telah masuk pada mereka sesuatu percampuran antara taat dan maksiat kerana kejahilan. Maka sewajarnya juga mereka dimuliakan dan dihormati kerana hubungan kekerabatan mereka dengan Junjungan Nabi s.a.w., dan sesiapa yang berkemampuan memberi nasihat maka hendaklah dia tidak meninggalkan menasihati mereka dan mendorong mereka untuk mengikut perjalanan shalafush sholeh mereka yang terdahulu dari segi ilmu, amal-amal sholeh, akhlak yang baik, sirah perjalanan hidup yang diredhai. Khabarkanlah kepada mereka bahawasanya mereka terlebih utama dan lebih berhak untuk berbuat sedemikian berbanding manusia lain. Dan maklumkan juga bahawa nasab semata-mata tidak bermanfaat dan tidak menjadikan darjat seseorang itu tinggi, selagi mana dia mengabaikan ketaqwaan, mencintai dunia, meninggalkan ketaatan dan mencemar diri dengan berbagai perbuatan yang menyalahi ajaran agama. Para penyair terutamanya dari kalangan para Imam dan ulama telah memberi penekanan mengenai perkara ini dalam syair-syair mereka, sehingga dikatakan oleh sebahagian mereka:-
       
لعمرك ما الإنسان إلا ابن دينه * فلا تترك التقوى اتكالا على النسب
       
فقد رفع الإسلام سلمان فارس * و قد وضع الشرك الحسيب ابا لهب

        Sungguh tidaklah manusia melainkan anak agamanya
        Maka jangan kau tinggal taqwa demi mengunggulkan nasab
        Dengan Islam telah ditinggikan darjat Salman orang Farsi
        Manakala syirik merendahkan orang berbangsa si Abu Lahab

        Al-Mutanabbi pula bersyair:
       
إذا لم تكن نفس الشريف كأصله * فماذا الذي تغني رفاع المناصب


    Pabila diri si Syarif tidak jadi seperti asal keturunannya
    Maka apalah faedah ketinggian nasab keturunannya itu

    Dan penyair lain berkata:-
   
و ما ينفع الأصل من هاشم * إذا كانت النفس من باهله

    Tidak berfaedah asal keturunan daripada Hasyim
    Jika jiwa dirinya daripada Baahilah

    ***************

Allahu …. Allah. Nasab keturunan Bani Hasyim yang merupakan semulia-mulia nasab Bangsa Quraisy tidak mendatangkan apa-apa jika diri orang itu mempunyai jiwa Baahilah iaitu satu suku ‘Arab yang terkenal dengan keburukan akhlak dan perangai mereka. Harap jangan ada sesiapa yang tersinggung. Aku tidak berniat untuk merendahkan sesiapa, hajatku hanya satu agar semua pihak, baik Saadah, baik Habaib, baik Asyraf, baik ghair munashib, untuk sama-sama memuliakan titihan mulia tersebut. Ambillah perhatian dengan kalam Imam al-Haddad tersebut, sungguh ianya adalah kalam Imam dan Pemuka Ahlil Bait Nabawi yang mulia. Mudah-mudahan dapat kita jadikan pedoman dalam kehidupan.
Dua Kali Lipat

Imam an-Nawawi rahimahUllah dalam himpunan 40 hadits beliau yang masyhur memasukkan sepotong hadits iaitu hadits yang ke-36 di mana pada hujungnya Junjungan Nabi s.a.w. bersabda:
و من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه

    “Sesiapa yang dilambatkan oleh amalannya, tidaklah dia dipercepatkan oleh nasab keturunannya.”

Ini tidaklah bererti nasab yang mulia tidak mempunyai apa-apa perkiraan di sisi Allah s.w.t., kerana di sisi lain ada jaminan Junjungan s.a.w. bahawa setiap nasab akan terputus pada hari kiamat nanti selain nasab Baginda s.a.w. Tapi maksud yang dikehendaki ialah bahawa syarat untuk bermanfaatnya nasab yang mulia ialah amalan yang selari dengan ajaran para leluhur nasab yang mulia tersebut. Sungguh sesiapa yang mengaku bernasab kepada nasab yang mulia, tetapi amalannya menyalahi ajaran para leluhurnya, maka seolah-olah dia telah menconteng arang di muka para leluhurnya. Oleh itu adakah pelik jika dia mendapat kemarahan para leluhurnya? Perhatikanlah dengan benar wahai mereka-mereka yang bernasab mulia. Sewaktu memberi tausyiahnya, dalam majlis mawlid Subuh rangka peringatan Haul Habib Ali al-Habsyi pada 20 Rabi`ul Akhir 1428 / 8 Mei 2007 di Kota Surakarta (Solo), Habib Najib as-Saqqaf berpesan antara lain:-

    “Ahlul Bait kalau melakukan amal yang baik, diberi pahala 2 kali dari orang-orang yang lain. Tetapi kalau Ahlul Bait menunjukkan amal yang bertentangan dengan amalnya Rasul, bertentangan dengan amalnya a-immah, bertentangan dengan amalnya ajdad, bertentangan dengan amalnya aslaf, dan tidak bertobat kepada Allah, diazab 2 kali oleh Allah. Quran yang berbicara bukan saya. Kerna itu bukan kebanggaan seorang mengatakan “Saya Ahlul Bait RasulAllah”, bukan kebanggaan, tetapi justru di atas pundak orang-orang yang mengatakan Ahlul Bait Rasul di atas pundak mereka punya tanggungjawab yang besar – menyelamatkan umat, menebarkan akhlak, menunjukkan jalan yang benar, mengajarkan ilmu, ini namanya Ahlul Bait.”
Allahu … Allah, mudah-mudahan Allah memelihara terus Ahlul Bait Junjungan Nabi s.a.w. sepanjang zaman setiap masa dan ketika. Moga mereka terus menjadi panduan bagi umat sekaliannya dalam ilmu, amal dan ketaqwaan.

رب فانفعنا ببركتهم و اهدنا الحسنى بحرمتهم
و امتنا في طريقتهم و معافة من الفتن

Artikel – Fadhail AhlulBait

Dalil Nash Akan Hak-Hak Yang Harus Diperolehi Ahlul-Bait (Keturunan Rasulullah SAW)

Ahlul-bait mempunyai beberapa hak yang harus dipelihara dengan baik oleh umat Islam. Antaranya, hak ke atas harta ghanimah, hak diselawati, hak untuk dicintai, diutama dan dijaga hubungan silaturrahim dengan mereka.

Memperolehi Harta Ghanimah

Allah SWT telah menentukan hak untuk mereka sebanyak seperlima dari harta ghanimah (harta rampasan perang). Firman Allah SWT : “Ketahuilah, sesungguhnya, apa sahaja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil”(Al-Anfal:41)

Tiada perbezaan pendapat mengenai harta ghanimah pada Keluarga Muhammad SAW, iaitu ahlul-bait baginda, Ummuhatul Mukminin, serta kerabat baginda dari Bani Hasyim.

Nash Memperolehi Hak Selawat Dari Umat Islam

Ahlul-bait juga memperolehi hak ucapan selawat dari umat Islam sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang ertinya seperti berikut:” Ya Allah, limpahkan selawat untuk Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau limpahkan selawat untuk Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.Dan berkatilah Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau memberkati Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.”
(Kedudukan selawat ini ialah di belakang rukun tahiyyat akhir setiap solat).

Pernyataan Rasulullah SAW dalam sepotong Hadeeth dari Imam Malik yang berasal dari Nu’aim Al-Mujmar, berbentuk seperti berikut:
“Ya Allah, limpahkanlah selawat kepada Muhammad, kepada para isteri dan anak-cucu keturunan beliau.” Ibnu Abdil-Barr menunjuk kepada sebuah Hadeeth Ibnu Humaid As-Saidi yang antara lain dengan erti seperti berikut: ” Ya Allah, limpahkanlah selawat kepada Muhammad, kepada isteri-isterinya, dan kepada anak-cucu keturunannya.” Sebuah Hadeeth lain pula menyebut:” Ya Allah, limpahkanlah selawat kepada Muhammad dan Aal (Ahli-bait) Muhammad.” Maksud Hadeeth yang kedua ini menyimpulkan makna Hadeeth yang sebelumnya.
Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah mengemukakan suatu Hadeeth lain yang menyentuh peringatan Rasulullah SAW kepada para sahabat baginda : “Janganlah kalian berselawat untukku dengan Selawat Batra.” Para sahabat bertanya “Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan Selawat Batra?”. Baginda menjawab :”Kalian mengucapkan: Ya Allah, limpahkan selawat kepada Muhammad, lalu kalian berhenti di situ! Ucapkanlah : Ya Allah, limpahkanlah selawat kepada Muhammad dan kepada Aal (keluarga) Muhammad.”

Kesimpulannya, para Aal dan ahlul-bait Rasulullah SAW memperolehi hak untuk diselawati sekurang-kurangnya lima kali sehari semalam dalam solat fardhu yang dikerjakan oleh umat Islam dimana sahaja mereka berada.

Nash Mengenai Pengharaman Mengambil Zakat Oleh Ahlul-Bait

Ahlul-bait Rasulullah SAW juga diharamkan menerima sedeqah (termasuk zakat) yang disebut sebagai kotoran harta manusia.

Dari Abdul Muthalib ibnu Rab’ah ibnul Khariif, katanya Rasulullah SAW telah bersabda : ” Sesungguhnya sedeqah itu berasal dari kotoran harta manusia dan ia tidak dihalalkan bagi Muhammad mahupun bagi keluarga Muhammad .” (HR Muslim)

Tentang Hadeeth riwayat Muslim ini, Imam Nawawi memberikan penjelasan: “Kotoran manusia artinya ; zakat membersihkan harta dan jiwa mereka . `Allah Ta’aala berfirman : “Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkaan dan mensucikan mereka.” (At-Taubah :103)

Zakat adalah pencuci kotoran. Ahlul-bait diharamkan menerima zakat bagi membersihkan mereka dan meninggikan kedudukan mereka. Sabda Rasulullah SAW: “Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, ahlul-bait dan mensucikan kamu sesuci-sucinya.” (Al-Ahzab :33)

Alasan inilah yang menyebabkan ahlul-bait Rasulullah SAW tidak mengambil sedekah (zakat) semasa baginda masih hidup mahupun sesudah wafatnya.

kalam Allah di Bumi Rayyan

Listen to Quran

REHLAH DI KOLAM RAYYAN