Tinggallah Ingatan Rakan-rakan Blogger Di sini

Saturday, 18 June 2011

NABI MUSA MENANGIS KETIKA MELIHAT KEDUDUKAN NABI MUHAMMAD SAW.


Dalam riwayat Syarik dari Anas, disebutkan: "Aku tidak menyangka ada yang lebih tinggi darjatnya dariku."
Dalam riwayat Abu Said: 'Musa berkata: "Bani Israil menyangka bahawa aku orang yang paling mulia di sisi Allah SWT padahal pemuda ini lebih mulia di sisi-Nya daripadaku."
AlUmawi menambah dalam riwayatnya: "Kalau seandainya hanya ia seoarng tentu aku merasa senang akan tetapi ia ditemani oleh umatnya. MEREKA ADALAH UMAT TERBAIK DI SISI ALLAH SWT."
Dalam riwayat Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud dari bapanya: "Ketika Nabi SAW melalui Nabi Musa as, Nabi Musa berkata dengan suara keras; "Engkau telah memuliakan dan memberikan keutamaan kepadanya. Jibril berkata: "Ini adalah Musa." Aku (Nabi saw) berkata: "Dia marah kepada siapa?" Jibril menjawab: "Dia mengetahui hal itu dari Tuhannya."

Ulama berkata: Tangisan Nabi Musa bukanlah bererti sebuah kedengkian, kerana hati setiap mukmin di alam langit bersih dari sifat dengki lebih-lebih lagi dari hati orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT. Tangisan Nabi Musa hanyalah kerana suatu rasa sesal atas kehilangan pahala yang boleh menaikkan darjatnya. Dia kehilangan pahala itu kerana perangai umatnya yang gemar membantah yang menyebabkan pahala mereka dikurangi. Setiap nabi berhak mendapatkan pahala dari setiap pengikutnya.

Adapun perkataan 'pemuda' yang disebutkan dalam riwayat di atas bukan bermaksud merendahkan Nabi SAW tetapi sebagai pengakuan atas kekuasaan dan kemuliaan Allah SWT yang telah memberikan Nabi SAW kekuatan pada usianya yang sudah memasukki usia mantap yang tak pernah ia berikan kepada manusia sebelumnya. AlKhithabi berkata: "Orang Arab menamakan seseorang yang sudah berumur mantap dengan sebutan pemuda selama ia masih kuat." Ini telah disimpulkan oleh Syeikh Muhammad MutawalliSya'rawi bahawa Nabi Musa as telah mengisyaratkan kepada nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad SAW berupa kekuatan meskipun sudah dalam usia lanjut, tubhnya tetap kuat sehingg tak hairan ketika baginda dan Abu Bakar berjalan bersama memasuki kota Madinah, kaum muslimin memanggil Nabi SAW dengan sebutan pemuda, sedangkan Abu Bakar dengan sebutan Syeikh (orang tua) padahal Nabi SAW lebih tua dari Abu Bakar. Wallahu A'lam.

No comments:

Post a Comment

kalam Allah di Bumi Rayyan

Listen to Quran

REHLAH DI KOLAM RAYYAN